Zirai İlaç ve Gübre Tohum ve Fide Haşere İlaçları

Zirai İlaç, Kimyasal Gübre ve Organik Gübre Kullanımı !

Image

Vatan toprağı kutsaldır. Kaderine terk edilemez.
Gübreleme yapılırken bitki istekleri, iklim, toprak yapısı, toprak pH’ sı ve vejetasyon dönemi dikkate alınarak doğru bitkide, doğru yerde, doğru zamanda doğru gübrenin kullanılması sağlanmalıdır.
Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Zirai ilaç ve gübrelerde istenen şartlar!

1. Biyolojik olarak aktif olmalı
2. Etkili olmalı
3. Güvenilir olmalı
4. Yeteri kadar stabil olmalı
5. Kullanıcılar açısından güvenilir olmalı
6. Üçüncü şahıslar açısından güvenilir olmalı
7. Tüketiciler açısından güvenilir olmalı
8. Besi hayvanları açısından güvenilir olmalı
9. Yabani hayata zararlı olmamalı
10.Faydalı organizmalara zararlı olmamalı
11.Çevre için kabul edilebilir olmalı
12.Ticarette probleme sebep olmamalı